Комунальне Некомерційне Підприємство "Кобеляцька Центральна Районна Лікарня" Кобеляцької Районної Ради Полтавської Області
39200, Полтавська обл., м. Кобеляки, вул. Шевченка, 78/109
kobcrb@ukr.net

Про надання платних послуг з медичного обслуговування, які надаються КНП «Кобеляцька ЦРЛ»

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я ПОЛТАВСЬКОЇ

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

"КОБЕЛЯЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"

КОБЕЛЯЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

 

29.10.2019р.                                     Кобеляки                      № 98

 

Про  надання платних  послуг з  медичного обслуговування,  які  надаються

КНП «Кобеляцька ЦРЛ»

 

 На виконання Закону України від 19.11.92 № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами), Методики розрахунків вартості послуги з медичного обслуговування, затвердженої постановою КМУ від 27.12.2017  1075, Рішення тридцять першої сесії  сьомого скликання Кобеляцької  районної  ради  від 23.10.2019р. та з метою оптимізації надання  спеціалізованої  медичної допомоги в умовах  обмеженого фінансування і залучення додаткових коштів до КНП «Кобеляцька ЦРЛ»

 

НАКАЗУЮ:

1.  Ввести в дію з  01.11.2019р Тарифи на платні медичні послуги КНП «Кобеляцька ЦРЛ» затвердженні Рішенням тридцять першої сесії  сьомого скликання Кобеляцької  районної  ради  від 23.10.2019р.(додається)

2. Затвердити:

2.1. Положення про платні медичні послуги в КНП «Кобеляцька ЦРЛ» (додається).

 2.2. Перелік платних послуг, які надаються в КНП «Кобеляцька ЦРЛ» (додається).

2.3. Перелік пільгових категорій населення для надання медичних послуг на безоплатній основі ( додається)

 

      3. Працівникам закладу  забезпечити надання платних медичних послуг у відповідності до затвердженого Переліку.

 

              4.      Головному бухгалтеру  фінансово -  економічного відділу Білоусько Т.С.  проводити регулювання тарифів на платні медичні послуги у зв'язку зі зміною тарифів на комунальні послуги, зміною рівня заробітної плати, вартості  виробів  медичного призначення, реактивів, тощо на підставі наказів головного лікаря.

 

  5. Завідувачу інформаційно – аналітичним відділом Онокієнко Н.Б.  оприлюднити даний  наказ на сайті КНП «Кобеляцька ЦРЛ»

 

  7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Головний лікар                                                   В.О. Казирод

 

 

Затверджено

Наказом КНП «Кобеляцька ЦРЛ»

№_____ від _________ 2019р

 

 

 

Комунальне некомерційне підприємство

«Кобеляцька центральна районна лікарня»

Кобеляцької  районної ради

Полтавської  області

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про платні медичні послуги

 

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про платні медичні послуги Комунального некомерційного підприємства «Кобеляцька центральна районна лікарня» Кобеляцької районної ради Полтавської області (далі— Положення) розроблено відповідно до частин шостої та восьмої статті 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (далі— Закон); пункту  1.6 статуту Комунального некомерційного підприємства «Кобеляцька центральна районна лікарня» Кобеляцької районної ради Полтавської області  (далі— КНП), що передбачає можливість надання платних медичних послуг населенню.

1.2. В основі Положення:

 • Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, затверджена постановою КМУ від 27.12.2017 № 1075(далі— Методика № 1075);
 • П(С)БО 16 «Витрати», затверджений наказом Мінфіну від 31.12.1999 № 318.

1.3. Перелік медичних послуг у Положенні відповідає Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженому постановою КМУ від 17.09.1996№ 1138 (далі— Перелік № 1138).

1.4. Мета Положення — регламентувати процес надання платних послуг КНП, створити методологічну базу для розрахунку їх собівартості, обґрунтувати тарифи на платні медичні послуги КНП.

 

 

2. Платні медичні послуги, які надає КНП

2.1. КНП надає платні медичні послуги на засадах, визначених пунктом 1.5 статуту КНП: провадить цю діяльність як господарську некомерційну, спрямовану на досягнення соціальних цілей, без мети одержання прибутку. Соціальні цілі полягають у реалізації права на охорону здоров’я згідно зі статтею 6 Закону № 2801.

2.2. Перелік платних медичних послуг, що надає КНП, та перелік посад працівників, які беруть участь у цьому процесі, містить Додаток 1 до цього Положення.

 

3. Розрахунок собівартості платних медичних послуг

3.1.Розрахунок собівартості платних медичних послуг здійснюється:

 • методом покрокового розподілу витрат «зверху донизу», визначеним Методикою №1075;
 • за принципами класифікації витрат та розрахунку фактичної собівартості у П(С)БО 16.

3.2. У розрахунках враховуються витрати калькуляційних груп:

1)«Адміністративні підрозділи» — адміністрація, адміністративно-господарська частина, харчоблок;

2) «Допоміжні підрозділи» — клінічна лабораторія, УЗД, рентген, функціональна діагностика, ендоскопія, приймальне відділення тощо;

3) «Клінічні відділення» — неврологічне, терапевтичне, травматологічне, хірургічно-гінекологічне.

При розрахунку собівартості послуг розподіл витрат здійснюється у низхідному порядку, а саме:

 • при розрахунку собівартості послуг, які надають підрозділи калькуляційної групи 2 — враховуються розподілені витрати тільки підрозділів калькуляційної групи 1;
 • при розрахунку собівартості послуг, які надають підрозділи калькуляційної групи 3 — враховуються розподілені витрати підрозділів калькуляційних груп 2 і 3.

Перед розподілом загальних витрат виконується розподіл загальновиробничих витрат (рахунок бухгалтерського обліку 91) між калькуляційними групами 2 і 3.

3.3. Центри витрат (відділення/кабінети, які надають платні медичні послуги), перелік прямих витрат за цими центрами містить Додаток 2 до Положення.

3.4. До непрямих витрат, які підлягають розподілу на калькуляційні групи (п. 3.2 цього Положення) та використовуються при підрахунку собівартості платних медичних послуг, належать:

 • загальновиробничі витрати (рахунок бухгалтерського обліку 91);
 • адміністративні витрати (рахунок бухгалтерського обліку 92).

Розподіл непрямих витрат передує розподілу загальних витрат підрозділів (п. 3.2).

3.5. Розподіл непрямих витрат здійснюється згідно з пунктом 16 П(С)БО 16. Базами (критеріями) розподілу непрямих витрат на калькуляційні групи є:

 • площа приміщень — витрати на комунальні послуги (електроенергія, опалення, водопостачання та водовідведення тощо);
 • кількість персоналу (фактично зайняті ставки) —решта витрат.

3.6. Розподіл загальних витрат підрозділів КНП здійснюється за Методикою № 1075. Базою (критерієм) розподілу загальних витрат до центрів витрат за принципом «зверху донизу» відповідно до пункту 3.2 цього Положення є кількість персоналу (фактично зайнятих ставок).

3.7. Форму типової калькуляції собівартості платної медичної послуги містить Додаток 3 до  цього Положення.

 

4. Оплата послуг

4.1. КНП приймає оплату за платні медичні послуги від фізичних і юридичних осіб.

4.2.Фізичні особи розраховуються у готівковій та безготівковій формі, юридичні— тільки в безготівковій. Розрахунки з фізособами в касі КНП здійснюються з дотриманням вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148. Сума платежу готівкою за один день не може перевищувати 50000 гривень включно.

4.3. Оплата здійснюється  тільки перед наданням платної медичної послуги.

4.4. Відповідальні особи надають платні медичні послуги тільки після пред’явлення отримувачем підтверджуючого документа про оплату.

 

5. Розподіл та використання грошових надходжень

5.1. Кошти, отримані від надання платних медичних послуг, КНП використовує винятково в межах статутної діяльності, з дотриманням пунктів 1.5, 1.6 та 1.7 статуту, що забороняють прямий розподіл прибутку між засновниками та працівниками. Натомість ці кошти КНП спрямовує на фінансування видатків та досягнення соціальної мети  своєї діяльності.

5.2.Пріоритетні напрями розподілу коштів, отриманих за надання платних медпослуг:

 • оплата праці та заохочувальні виплати (надбавки, премії) медичних працівників КНП — передусім тих, які забезпечують надання платних медичних послуг; сплата ЄСВ, інших зарплатних податків і зборів, що відповідає пункту 9.7 статуту про використання на зарплатні цілі коштів, отриманих в результаті господарської некомерційної діяльності;
 • виплата допомоги на соціально-побутові потреби медпрацівникам, яку передбачає колективного договору;
 • оновлення матеріально-технічної бази КНП.

 

6. Прикінцеві положення

 6.1.Положення набирає чинності з дати затвердження наказом головного лікаря КНП. Право  головного лікаря затверджувати внутрішні організаційно-правові документи передбачає підпункт 7.5.16 Статуту.

6.2. Зміни до Положення погоджують економіст, головний бухгалтер.

Перегляд цього  Положення зумовлюють зміни оргструктури КНП, складу платних послуг, законодавства.

6.3. Додатки до цього Положення є його невід’ємною частиною.

 

 

Розробив:

Економіст

фінансово -  економічного відділу                                       Л.В. Пронженко

 

 

Ознайомлені:

Заступник головного лікаря

з  медичної  частини                                                            А.М. Коваленко

 

Головний бухгалтер

фінансово -  економічного відділу                                       Т.С. Білоусько

 

Завідувач інформаційного -  аналітичного відділу              Н.Б. Онокієнко